Klub ZK


Klub Zielonego Konia to zajęcia jeżdzieckie dla dzieci i młodzieży w kameralnych grupach (3 do 6 osób), dopasowanych pod względem poziomu jeździeckich umiejętności.

Zajęcia klubowe pozwalają na integrację uczestników i dają możliwość dzielenia się swoją pasją w koleżeńskiej atmosferze. Mimo podziału na grupy, zawsze dążymy do zapoznania się wszystkich uczestników Klubu podczas spotkań przy ognisku, na zawodach i naszych imprezach zorganizowanych.

Podczas zajęć klubowych, poza jazdą konną na maneżu, czy w terenie, odbywa się również nauka pracy z koniem z ziemi, zarówno w postaci czyszczenia i pielęgnacji koni, jak i ich prowadzenia, karmienia i wszelkich prac stajennych. Uczymy naszych Klubowiczów, jak postępować z końmi, ale też jak wygląda życie stajenne i opieka nad zwierzętami. W ramach Klubu prowadzimy również zajęcia Horse Agility, pozwalające na lepszą współpracę z koniem „w ręku” i budowanie wzajemnej relacji zaufania i zrozumienia.

Poza zajęciami praktycznymi w Klubie funkcjonuje również blok nauki teoretycznej, w ramach którego uczestnicy poznają tajniki wiedzy hippicznej. Klubowicze poznają nazewnictwo sprzętu jeżdzieckiego, rodzaje dyscyplin sportowych, maści i budowę konia, i szeroki wachlarz informacji przydatnych miłośnikom koni. Podczas zajęć pracujemy na materiałach książkowych, filmowych i różnego rodzaju ćwiczeniach.

Klub dzieli się na różne grupy, zależne od poziomu zaawansowania. Oferujemy dwugodzinne bloki zajęć odbywających się raz, lub dwa razy w tygodniu od poniedziałku do soboty. Dla najmłodszych proponujemy nieco skrócone zajęcia Klubowe, będące połączeniem zajęć jeździeckich z ogólnoruchowymi zajęciami na świeżym powietrzu z naszymi Animatorkami. Dzieci zapoznaja się tu z kucykami, uczą postępowania przy nich, a także równowagi w siodle i podstaw jazdy konnej na lonży i podczas Pony Games.

Po szersze informacje, dotyczące zapisów na zajęcia i kalendarza spotkań poszczególnych grup, zapraszamy do kontaktu telefonicznego i naszych Instruktorów.